Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Τι είναι η Εξωσωματική Γονιμοποίηση;

Ο όρος Εξωσωματική Γονιμοποίηση περιλαμβάνει ένα βαρύ φάσμα τεχνικών που έχουν σκοπό τη βοήθεια υπογόνιμων ζευγαριών στο ν' αποκτήσουν παιδί. Από τη γέννηση της Louise Brown το 1978 - το πρώτο παιδί Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στο Bourn Hall της Αγγλίας - μέχρι σήμερα χιλιάδες ζευγάρια τα έχουν καταφέρει. Με τη μέθοδο αυτή δίνεται λύση σε προβλήματα υπογονιμότητας τόσο της γυναίκας (π.χ. αποφραγμένες σάλπιγγες) όσο και του άντρα (π.χ. ολιγοσπερμίες). Το ποσοστό επιτυχίας ανά κύκλο προσπάθειας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως π.χ. η ηλικία της γυναίκας και το αίτιο της υπογονιμότητας. Συνήθως το αθροιστικό ποσοστό επιτυχίας μπορεί να φθάσει 60 - 65% μετά από 3 - 4 προσπάθειες.

Περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. κέντρο: 210 6869827
Fax: 210 6893707
e-mail: ivf@mitera.gr

Λεωφ. Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού 6,
T.K. 151 23, Μαρούσι, Αθήνα

Βραδιές ενημέρωσης για την εξωσωματική γονιμοποίηση

Βραδιές ενημέρωσης για την εξωσωματική γονιμοποίηση